TUKI JA NEUVONTA:
Tarja Räisänen, toiminnanjohtaja
Puh.044 2626662
toimisto@kaapatutlapset.fi

Tarvitsetko apua lapsikkaapausuhan arvioinnissa?
Voit pohtia lapsesi kaappausuhkaa esitteemme kautta.
Lisäapua ja tukea saa toiminnanjohtajaltamme Tarjalta
sekä koulutetuilta vertaistukijoiltamme. Soita ja kysy lisäapua.


Toivon Talo
Malmin Kauppatie 26, 4.krs
00700 Helsinki

 


 

Vanhempien tekemät lapsikaappaukset
Euroopan Komissio (2014)
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, viro, saksa, ranska, espanja, italia, tanska


Lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeudet EU-maiden välillä
Euroopan Komissio (2014)
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, viro, saksa, ranska, espanja, italia, tanska

Lastensuojeluapua
kansainvälisissä tapauksissa
Aid for child protection
in cross-border cases

Esite on tehty osana
Kadonneet Lapset -projektia
Kaapatut Lapset ry (2015)


 

Kaapatut Lapset ry

Toimintamme auttaa ja tukee kaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan. Yhdistys pyrkii toiminnassaan ottamaan yhdenvertaisesti huomioon sekä isän että äidin intressit, mutta keskeisimmillä sijalla on lapsen etu ja oikeus olla joutumatta kansainvälisen lapsikaappauksen tai vaikean ja repivän huoltoriidan kohteeksi ja uhriksi.

Yhdistyksen ylläpitämä tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo neuvoo vanhempia, koordinoi vertaistukea ja järjestää voimaannuttavaa ja virkistävää toimintaa koko perheelle.

Kaapatut Lapset ry on perustettu vuonna 1997. Se on Ensi- ja Turvakotien Liitto ry:n ja Yhden Vanhemman Perheiden Liiton jäsenjärjestö. Lue lisää


 


PDF-tiedostodari.pdf (492 kB)
Haluako saada tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista?

Miten Sinä kehittäisit toimintaamme?


Kaksikulttuurista lasta tukemassa
Tukea kasvatukseen vanhempien välisessä ristiriitatilanteessa.

Tutustu yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan!


RAY tukee